MARINA PERFORMANCE ROPES

Disseny i maquetació dels catàlegs de producte i els fulletons de novetats 

Catàlegs de producte de MARINA Performance Ropes, una empresa dedicada al disseny, la fabricació i distribució de cordes d’altes prestacions, principalment dins del món nàutic.

 

S’ha dissenyat i maquetat el primer catàleg de productes tot seguint la imatge corporativa també creada per MOTU  i s’ha optimitzat la producció d’aquest fent una maquetació bilingüe (castellà i anglès) per dirigir-nos al públic nacional i internacional de Marina. A més a més, per tal de millorar la comunicació visual, s’han creat icones específiques així com il·lustrat totes les referències de producte.

 

Davant la necessitat per part del client de presentar una  gamma nova de productes sense haver de tornar a produir el catàleg sencer, s’ha creat el fulletó de «Novetats 2021» que complementa el catàleg principal fent que aquest funcioni durant més temps. És per això que s’ha treballat com un suplement de l’anterior, mantenint la gràfica corporativa però diferenciant-lo estèticament del principal.