MACMILLAN MIRANDA

Disseny de l’entitat corporativa per a un estudi d’arquitectura i urbanisme

Disseny de la identitat corporativa per a l’estudi d’arquitectura i urbanisme de Barcelona MACMILLAN MIRANDA.

La creació del logotip havia de tenir com a element principal la lletra M; inicial que comparteixen els cognoms dels dos membres fundadors de l’empresa. Així doncs es va desenvolupar un imagotip que conformés un element “tridimensional” a partir d’aquesta lletra fent al·lusió directa al món de l’arquitectura i l’urbanisme.

Una cuidada selecció tipogràfica i el joc del blanc/negre completen la identitat corporativa a partir de la qual es van desenvolupar les targetes de visita, els diferents elements de papereria corporativa i també una memòria final per als diferents projectes.