LOREM IPSUM

Disseny de la campanya pel MACBA

Disseny i creació de la campanya de LOREM IPSUM. Programa de música, performance, investigació artística i experimentació organitzat pel MACBA. Desenvolupament de postal, banderola, comunicació online i adaptacions per a premsa i xarxes socials.