CABARET

Disseny de la campanya pel MACBA

Disseny de la imatge per la campanya de CABARET. Espectacle de varietés organitzat pel MACBA.

Desenvolupament de postal, fulletons amb la programació i adaptacions en premsa i imatges per xarxes socials.